Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Toán tiếng Anh nền tảng phù hợp cho người học mới bắt đầu làm quen với Toán bằng tiếng Anh. Người học cần có kiến thức tốt về Toán học và trình độ tiếng Anh ở mức trung bình để có thể tham gia khoá học.

Khoá học cung cấp cho học viên thuật ngữ Toán bằng tiếng Anh căn bản nhất, cách soạn bài và phương pháp giảng dạy Toán tiếng Anh ở các chủ đề Toán học căn bản. Sau khoá học học viên có đầy đủ tài liệu để tự ôn tập lại và có thể giảng dạy Toán tiếng Anh cho học sinh ở cấp tiểu học.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Toán
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Toán
Hiểu rõ về các chương trình Toán quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Toán tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Toán tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Toán quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học
Module 1: Subject Knowledge
1.1 Numbers and Arithmetic Operations
1.2 Measurement
1.3 Geometric Figures
1.4 Addition & Subtraction
1.5 Rounding & Estimating
1.6 Multiplication & Division
1.7 Word Problems
Module 2: English for Teaching
2.1 First language-second language
2.2 Starting your lessons in English
2.3 Organizing your classroom
2.4 Ending your lessons
2.5 Giving instructions in English
2.6 Using classroom phrases
2.7 Practising new vocabulary
2.8 Playing vocabulary games
Module 3: Curricula & Career Pathway
3.1 International Primary Schools in Vietnam
3.2 Popular International Curricula in Vietnam
3.3 How to become a best Private Tutor/ Teacher
3.4 Potential Market of International Education System
3.5 Career Opportunities

Thành tích học sinh