Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Toán tiếng Anh nâng cao phù hợp với người học có kiến thức Toán và tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên, đã tìm hiểu và biết qua về Toán tiếng Anh hoặc đã hoàn thành khoá học Toán tiếng Anh nền tảng ở Intertu. Khoá học cung cấp kiến thức về Toán quốc tế một cách hệ thống, bài bản và được hướng dẫn cách soạn bài và phương pháp giảng dạy Toán tiếng Anh với các chủ đề nâng cao hơn. Sau khoá học học viên hoàn toàn có thể nộp đơn vào các trường song ngữ hoặc giảng dạy ngoài giờ Toán tiếng Anh cho học sinh các trường song ngữ – quốc tế.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Toán
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Toán
Hiểu rõ về chương trình Toán quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Toán tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Toán tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Toán quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học
Module 1: Subject Knowledge
1.1 Geometry
1.2 Expression
1.3 Equation & Formulae
1.4 Presenting data
1.5 Sequences
1.6 Probability
1.7 Number & Calculation
Module 2: English for Teaching
2.1 Listening and doing - Total Physical Response
2.2 Cognitive development and language learning
2.3 Starting to speak freely - eliciting personal talk
2.4 Listening and performing - miming
2.5 Speaking in groups
2.6 Speaking to reading - word recognition
Module 3: Curricula & Career Pathway
3.1 International Middle Schools in Vietnam
3.2 Popular International Curricula in Vietnam
3.3 How to become a best Private Tutor/ Teacher
3.4 Potential Market of International Education System
3.5 Career Opportunities

Thành tích học sinh