Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Toán tiếng Anh chuyên sâu phù hợp với người học đã hoàn thành khoá học Toán tiếng Anh nâng cao ở Intertu hoặc đã có kinh nghiệm dạy kèm Toán tiếng Anh cho học sinh trường song ngữ nhưng ở mức tự tìm hiểu và chưa hệ thống hoá được kiến thức cũng như chưa hiểu sâu về các chương trình Toán quốc tế phổ biến. Khoá học cung cấp cho học viên toàn bộ kiến thức về các chương trình Toán quốc tế như IGCSE, IB, AP, A-level, … để học viên có được cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực giáo dục song ngữ-quốc tế sau khoá học.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Toán
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Toán
Hiểu rõ về chương trình Toán quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Toán tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Toán tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Toán quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học
Module 1: Subject Knowledge
1.1 Exponents & Logarithms
1.2 Transformation
1.3 Polynomials
1.4 Trigonometry
1.5 Vectors
1.6 Complex number
1.7 Differentiation
1.8 Integration
1.9 Probability & Statistic
Module 2: English for Teaching
2.1 Before the course
2.2 General lesson preparation
2.3 Specific language planning for a lesson
2.4 Using a course book topic
2.5 Using text-based activities
2.6 Useful phrases with common words and patterns
Module 3: Curricula & Career Pathway
3.1 International high Schools in Vietnam
3.2 Popular International Curricula in Vietnam
3.3 How to become a best Private Tutor/ Teacher
3.4 Potential Market of International Education System
3.5 Career Opportunities

Thành tích học sinh