Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Hoá tiếng Anh nền tảng phù hợp cho người học mới bắt đầu làm quen với Hoá bằng tiếng Anh. Người học cần có kiến thức tốt về Hoá học và trình độ tiếng Anh ở mức trung bình để có thể tham gia khoá học.

Khoá học cung cấp cho học viên thuật ngữ Hoá bằng tiếng Anh căn bản nhất, cách soạn bài và phương pháp giảng dạy Hoá tiếng Anh ở các chủ đề Hoá học căn bản. Sau khoá học học viên có đầy đủ tài liệu để tự ôn tập lại và có thể giảng dạy Hoá tiếng Anh cho học sinh ở cấp tiểu học.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Hoá
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Hoá
Hiểu rõ về các chương trình Hoá quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Hoá tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Hoá tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Hoá quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học

Thành tích học sinh