Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Hoá tiếng Anh chuyên sâu phù hợp với người học đã hoàn thành khoá học Hoá tiếng Anh nâng cao ở Intertu hoặc đã có kinh nghiệm dạy kèm Hoá tiếng Anh cho học sinh trường song ngữ nhưng ở mức tự tìm hiểu và chưa hệ thống hoá được kiến thức cũng như chưa hiểu sâu về các chương trình Hoá quốc tế phổ biến. Khoá học cung cấp cho học viên toàn bộ kiến thức về các chương trình Hoá quốc tế như IGCSE, IB, AP, A-level, … để học viên có được cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực giáo dục song ngữ-quốc tế sau khoá học.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Hoá
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Hoá
Hiểu rõ về các chương trình Hoá quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Hoá tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Hoá tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Hoá quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học

Thành tích học sinh