Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Hoá tiếng Anh nâng cao phù hợp với người học có kiến thức Hoá và tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên, đã tìm hiểu và biết qua về Hoá tiếng Anh hoặc đã hoàn thành khoá học Hoá tiếng Anh nền tảng ở Intertu. Khoá học cung cấp kiến thức về Hoá quốc tế một cách hệ thống, bài bản và được hướng dẫn cách soạn bài và phương pháp giảng dạy Hoá tiếng Anh với các chủ đề nâng cao hơn. Sau khoá học học viên hoàn toàn có thể nộp đơn vào các trường song ngữ hoặc giảng dạy ngoài giờ Hoá tiếng Anh cho học sinh các trường song ngữ – quốc tế.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Hoá
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Hoá
Hiểu rõ về các chương trình Hoá quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Hoá tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Hoá tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Hoá quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học

Thành tích học sinh