Giới thiệu
Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu
Xây dựng vốn từ vựng phong phú
Sử dụng đúng ngữ pháp trong giao tiếp
Nâng cao khả năng phản xạ trong nhiều tình huống
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy giao tiếp
Tài liệu học mang tính ứng dụng cao
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đạt mục tiêu giao tiếp thành thạo
Nội dung khóa học
第 1 单元:第 1 阶段
1.1 你好
1.2 你是哪个国家的?
1.3 那是你的书吗?
1.4 图书馆在哪里?
1.5 北京大学东侧
第 2 单元:第 2 阶段
2.1 现在是几奌?
2.2 你明天必须去上课吗?
2.3 你的电话号码是什么?
2.4 一瓶多少钱?
2.5 你家有几个人?
第 3 单元:第 3 阶段
3.1 北京的冬天比较冷
3.2 你在做什么?
3.3 我去图书馆借书
3.4 我喜欢浅色
3.5 明天是我朋友的生日
第 4 单元:第 4 阶段
4.1 你在周末做什么?
4.2 嘉宾 (1)
4.3 嘉宾 (2)
4.4 我现在已经习惯了
4.5 探访病人
第 5 单元:第 5 阶段
5.1 我喝了半磅酒
5.2 你感冒了
5.3 你学中文多久了?
5.4 吃完早饭来找我
5.5 你必须练习很多
第 6 单元:第 6 阶段
6.1 考试来了
6.2 父母叫我回家
6.3 考试怎么样?
6.4 我们已经买了票
6.5 我必须参加聚会

Thành tích học sinh