Giới thiệu

SSAT là bài kiểm tra nhập học quản lý bởi Secondary School Admission Test Board (SSATB) tại Mỹ để cung cấp thước đo chuẩn cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11. Có 3 cấp độ: sơ cấp cho học sinh lớp 3, 4 thi vào lớp 4, 5; trung cấp cho học sinh lớp 5-7 thi vào lớp 6-8; cao cấp cho học sinh lớp 8-11 thi vào lớp 9-12. Thời gian trung bình để luyện thi SSAT đạt điểm cao kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Mục tiêu
Tăng cường vốn từ vựng SSAT cho học viên
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi SSAT
Nâng điểm từng phần thi hiệu quả
Cung cấp chiến lược quản lý thời gian hợp lý
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy bắt kịp xu hướng ra đề
Tài liệu luyện thi bám sát các dạng đề thi SSAT
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đạt điểm số mục tiêu
Nội dung khóa học
Unit 1: Writing Sample
1.1 How to create a story based on what was seen in the image?
1.2 How to create a story based on an evocative topic?
1.3 How to discuss a problem based on an argumentative topic?
1.4 How to discuss an issue based on an individual topic?
1.5 How to discuss an issue based on a community topic?
Unit 2: Reading
2.1 Main Idea Questions
2.2 Detail Questions
2.3 Inference Questions
2.4 Prediction Questions
2.5 Vocabulary in Context
2.6 Purpose
2.7 Attitude and Tone
2.8 Opinions and Arguments
Unit 3: Quantitative
3.1 Concepts
3.2 Number Sense, Properties and Operations
3.3 Algebra and Functions
3.4 Geometry and Spatial Sense
3.5 Measurement
3.6 Probability
Unit 4: Verbal
4.1 Synonyms
4.2 Analogies

Thành tích học sinh