Giới thiệu

SAT (Scholastic Aptitude Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ, và được phát triển bởi tổ chức ETS – Educational Testing Service. Luyện thi SAT sẽ giúp học viên dễ dàng có được tấm vé bước vào chương trình cử nhân tại các trường đại học quốc tế. Đây là kỳ thi quan trọng đánh giá kiến thức tự nhiên và xã hội. Có 2 loại: SAT Reasoning (SAT I) và SAT Subject Test (SAT II).

Mục tiêu
Tăng cường vốn từ vựng SAT cho học viên
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi SAT
Nâng điểm từng phần thi hiệu quả
Cung cấp chiến lược quản lý thời gian hợp lý
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy bắt kịp xu hướng ra đề
Tài liệu luyện thi bám sát các dạng đề thi SAT
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đạt điểm số mục tiêu
Nội dung khóa học
Unit 1: Essay
1.1 Evidence, facts or examples, to support claims
1.2 Reasoning to develop ideas and to connect claims and evidence
1.3 Stylistic or persuasive elements, word choice or appeals to emotion, to add power to the ideas expressed
Unit 2: Reading
2.1 US and World Literature
2.2 History or Social Studies
2.3 Science
Unit 3: Mathematics
3.1 Number and Operation
3.2 Algebra and Functions
3.3 Geometry and Measurement
3.4 Data Analysis, Statistics and Probability
Unit 4: Writing and Language
4.1 Vocabulary
4.2 Critical Reading
4.3 Sentence-level Reading
4.4 Grammar
4.5 Usage
4.6 Diction

Thành tích học sinh