Giới thiệu

GRE (Graduate Record Examination) là bài kiểm tra được hầu hết các trường đại học ở Mỹ sử dụng để xét tiêu chuẩn nhập học sau đại học (học thạc sĩ hoặc tiến sĩ) của các thí sinh ở các ngành khoa học tự nhiên và xã hội tại Mỹ (trừ ngành Y, Dược và Luật). Luyện thi GRE sẽ giúp thí sinh chuẩn bị 3 năng lực cơ bản là ngôn ngữ, Toán và viết luận.

Mục tiêu
Tăng cường vốn từ vựng GRE cho học viên
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi GRE
Nâng điểm từng phần thi hiệu quả
Cung cấp chiến lược quản lý thời gian hợp lý
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy bắt kịp xu hướng ra đề
Tài liệu luyện thi bám sát các dạng đề thi GRE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đạt điểm số mục tiêu
Nội dung khóa học
Unit 1: Analytical Writing
1.1 Discuss the extent to which you agree or disagree with the statement or the recommendation and explain your reasoning for the position you take
1.2 Discuss the extent to which you agree or disagree with the claim or the policy and the reason on which that claim or policy is based
1.3 Discuss which view more closely aligns with your own position and explain your reasoning for the position you take
1.4 Discuss what specific evidence is needed to evaluate the argument and explain how the evidence would weaken or strengthen the argument
1.5 Discuss what questions would need to be answered to decide whether the recommendation and the argument on which it is based are reasonable
1.6 Discuss one or more alternative explanations that could rival the proposed explanation and explain how your explanations can plausibly account for the facts presented in the argument
1.7 Examine the stated or unstated assumptions of the argument
Unit 2: Quantitative Reasoning
2.1 Quantitative Comparison
2.2 Multiple-choice - One Answer Choice
2.3 Multiple-choice - One or More Answer Choices
2.4 Numeric Entry
Unit 3: Verbal Reasoning
3.1 Test Completion
3.2 Sentence Equivalence
3.3 Reading Comprehension

Thành tích học sinh