Giới thiệu

GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi trên máy tính nhằm đánh giá các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, toán định lượng, viết luận, đọc và phân tích bằng tiếng Anh để nộp đơn vào các chương trình học thạc sĩ và tiến sĩ về quản trị kinh doanh như MBA. Hầu hết các trường đại học danh tiếng và chất lượng đều ưu tiên tuyển sinh ứng viên có điểm GMAT cao và để có được cơ hội đó, ứng viên cần luyện thi GMAT.

Mục tiêu
Tăng cường vốn từ vựng GMAT cho học viên
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi GMAT
Nâng điểm từng phần thi hiệu quả
Cung cấp chiến lược quản lý thời gian hợp lý
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy bắt kịp xu hướng ra đề
Tài liệu luyện thi bám sát các dạng đề thi GMAT
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đạt điểm số mục tiêu
Nội dung khóa học
Unit 1: Analytical Writing
1.1 Identify and analyze significant flaws in the argument
1.2 Support the critique using relevant supporting reasons and examples
1.3 Be a clearly organized and coherent response
1.4 Demonstrate control of language, including diction, syntax, and conventions of standard written English
Unit 2: Integrated Reasoning
2.1 Multi-source Reasoning
2.2 Table Analysis
2.3 Graphics Interpretation
2.4 Two-part Analysis
Unit 3: Quantitative Reasoning
3.1 Problem Solving
3.2 Data Sufficiency
Unit 4: Verbal Reasoning
4.1 Reading Comprehension
4.2 Critical Reasoning
4.3 Sentence Correction

Thành tích học sinh