Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Sinh tiếng Anh nền tảng phù hợp cho người học mới bắt đầu làm quen với Sinh bằng tiếng Anh. Người học cần có kiến thức tốt về Sinh học và trình độ tiếng Anh ở mức trung bình để có thể tham gia khoá học.

Khoá học cung cấp cho học viên thuật ngữ Sinh bằng tiếng Anh căn bản nhất, cách soạn bài và phương pháp giảng dạy Sinh tiếng Anh ở các chủ đề Sinh học căn bản. Sau khoá học học viên có đầy đủ tài liệu để tự ôn tập lại và có thể giảng dạy Sinh tiếng Anh cho học sinh ở cấp tiểu học.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Sinh học
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Sinh học
Hiểu rõ về các chương trình Sinh học quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Sinh học tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Sinh học tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Sinh học quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học

Thành tích học sinh