Giới thiệu

Khoá đào tạo giáo viên dạy Lý tiếng Anh nâng cao phù hợp với người học có kiến thức Vật Lý và tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên, đã tìm hiểu và biết qua về Lý tiếng Anh hoặc đã hoàn thành khoá học Lý tiếng Anh nền tảng ở Intertu. Khoá học cung cấp kiến thức về Vật Lý quốc tế một cách hệ thống, bài bản và được hướng dẫn cách soạn bài và phương pháp giảng dạy Lý tiếng Anh với các chủ đề nâng cao hơn. Sau khoá học học viên hoàn toàn có thể nộp đơn vào các trường song ngữ hoặc giảng dạy ngoài giờ Lý tiếng Anh cho học sinh các trường song ngữ – quốc tế.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm từ vựng chuyên ngành Lý
Đọc hiểu và viết chính xác thuật ngữ chuyên ngành Lý
Hiểu rõ về các chương trình Lý quốc tế
Xây dựng kỹ năng soạn bài và giảng dạy Lý tiếng Anh
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục song ngữ - quốc tế
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy Lý tiếng Anh
Tài liệu học bám sát các chương trình Lý quốc tế
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho học viên
Cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
Nội dung khóa học

Thành tích học sinh